gALLERi

Et lite utvalg av seilskutene

Har du bilde (r ), så ønsker vi å få låne det for så å kopiere disse.

Seilskipet Fremad I

På reise Savannah – Korsør med oljekaker.Fartøyet ble stanset med varselskudd og straks forlatt. Etter
kontroll av papirene, ble det sprengt.
Den ene livbåten kom til Obrestad-
etter 36 timer. Også den andre liv-
båten kom velberget til land, men
det sies ikke hvor.

Barken Haabets Anker

 bygd på Hystadverven 1840 med Christen Christensen som reder. Samme reder hadde tidligere en slupp med samme navn. Navnet var populært. 13 skuter fra Sandefjord med navnet er kjent.

Seilskipet Lina

Seilskipet Regulator

Nasjon: Norsk
Type: Slettopper
Byggeår: 1882
Byggested: Stub, Sandefjord, Norge
Verft: Stubs værft (Alb. Grøn)
Endelig skjebne: Dysart – Larvik. Kull. Forlatt og grunnslått 1912 6/2 ved Rasvåg, Lister.

Seilskipet Magneten

Seilskipet Speed

Skipsfører: Capt. E.M. Olsen.

                                                                                 BESØK VÅRT SKUTEGALLERI

                                                                               BESØK VÅRT SKUTEGALLERI